تبلیغات
زندگی به سبک فهیمه - یک نکته ...

یک نکته ...

یکشنبه 7 شهریور 1395 11:41 قبل از ظهر

نویسنده : فهیمه جودی

به نظرم هر وقت طرفتان * غیرمنطقی و بی دلیل*  چیزی را بیشتر از شما دوست داشت سریع برایش جمله :  ( یا من یا ... ) را بیاورید

این خیلی هم خوب است

سریع تر میفهمید كدامتان را بیشتر میخواهد

زود تر تكلیفتان با عشق و علاقه واقعی مشخص میشود 

دلی كه با یك * یا * بِبُرَد بهتر است بُریده  شود

باور كنید این شمایید كه بُرد كرده اید  

او كسی را از دست میدهد كه دوستش داشته ولی شما كسی را از دست میدهید كه دوستش نداشته !!! 

وقت آن رسیده كه صبر ها و انتظارهایمان را به پای احساس دروغین نریزیم 

زندگی یك بار به ما هدیه شده و یك باره هم برای همیشه این هدیه پس گرفته میشود

قدر خودتان ، احساستان ، وقتتان را بیشتر بدانید 

باور كنید در این جور مواقع تنهایی بسیار زیباتر و با آرامش تر است از بودن با كسانی كه همینطوری میخواهند باشید در جمعشان ( از ته ته دلشان كه بپرسند چون دلشان سوخته برایتان خواستند كه باشید ) 

به وجود آوردن ترحم در دل و مغز انسان ها تنها مختص ترسو ها و حسود هاست 

این را هرگز فراموش نكن بنده خدای مهربان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 شهریور 1395 11:46 قبل از ظهر